БЪЛГАРСКИ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

СТАТИИ

Предракови изменения на маточната шийка


Навременната диагноза на предраковите изменения (дисплазии),които по принцип съществуват много години преди изявата на Инфилтративния рак на маточната шийка става чрез тест Папаниколау. Навременната диагноза гарантира и навременна терапия на тези изменения.


Смята се, че Дисплазиите и Рака на мат.шийка се свързват причинно с някои типове на вируса на на човешките папиломи(Human Papilloma virus-HPV). Те се появяват с по–висока честота при младите жени и се предават при сексуален контакт. Американският Национален Институт по Рака(National Cancer Institute) поставя като високорискови типове 16 ,18 ,31 ,35 ,45 ,51 ,56 и по слабо 35 ,39 ,52 ,58, 59, 68, 69.


Дългогодишното присъствие на високо рискови типове HPV (16, 18) повишава вероятността от сериозни вътреклетъчни увреди и рак на мат.шийка.


Смята се,че освен присъствието на HPV, понижаването на клетъчния имунитет на организма(тютюнопушене, употреба на наркотици,хронични заболявания ) са „задалжителни” за появата на тези изменения.


С откриването на DNA на HPV се определя дали типа HPV с който е заразена жената принадлежи към високо- средно- или нискорисковите. Откриването на DNA може да стане с различни техники. Една от тях е (Poly-merase Chain Reaction-PCR),която се отличава с много висока чувствителност. Определението „Вътреклетъчна шиична неоплазия” (Cervical Intraepithelial Neoplasia)-CIN 1,CIN 2, CIN 3 се използва през последните десетилетия за описването на патологичните състояния на шиичния епител. Различаването между CIN 1, 2, 3 е често много субективно, а вероятността CIN2 и CIN3 да се развият в Рак е много по -голяма, отколкото CIN1. Последната най-често ще се „самоизлекува” и много рядко ще даде сериозна увреда.

По тази причина за класификацията на вътреклетъчните изменения се използва системата Bethesda. Тя включва 2 групи вместо 3:

1. Ниска степен увреждане( Lou Grade Sqvamous Intraepithelial Lesion-LGSIL ),която съдържа групите HPV (жените само носителки на вируса) и CIN1.
2. Висока степен увреждане (High Grade Sqvamous Intraepithelial Lesion-HGSIL),която съдържа CIN2 и CIN3.

Първата група има голяма вероятност да се „самоизлекува”, докато втората има голяма вероятност да се развие в Рак и се смята за предраково състояние.


Заболяването не предизвиква симптоми и обикновено се открива при един PAP-test или една Колпоскопия.


Лечението е различно според стадия. При жени с LGSIL обикновено се препоръчва наблюдение/на 6 месеца PAP-test и веднъж годишно Колпоскопия/, защото както казахме по-горе вероятността за „самоизлекуване” е твърде голяма. При HGSIL методите са или радикални (оперативно отстраняване на матката и шийката) или локални.

Радикалните методи се предпочитат при по възрастни жени, които имат и друга гинекологична патология.

Локалните методи биват разрушителни/криопиксия, изгаряне с електрически ток (или премахващи) Конусовидна резекция с нож, Конусовидна резекция с Laser CO2 и резекция с Large Loop Excision of the Transformation Zone (LLETZ). Последните методи имат по голямо предимство, защото при тях се отделят тъкани за хистологично изследване и ни подсигурява и окончателна диагноза.


След оперативната интервенция жената се проследява редовно с тест Papanikolau и Колпоскопия.


Как да се предпазим от инфекция с HPV?

Използването на презерватив при сексуален контакт спомага за намаляване разпространението на инфекцията. Избягване на тютюнопушенето допринася за намаляване на увредите които причинява HPV.


Имунизацията с ваксината, която съдържа най високорисковите типове HPV (16,18) допринася за профилактиката на вътреклетъчните предракови изменения (CIN2, CIN3). Ваксината има голяма резултатност и добра поносимост. Най добре е тя да се прави преди първият сексуален контакт,тъй като много често заразата става точно при него. В някои страни тя е включена в имунизационната програма на държавата/девойките между 12 и 15 години/. Доскоро имунизацията се правеше само на жени до 26 години. Най нови изследвания показаха че тя е ефективна и при по големите от 26 до 45.


Ваксината се състои от 3 дози, които се поставят мускулно в ръката и се правят на 0, 2 и 6 месец.


В Гърция ваксината се покрива от здравните осигуровки при жените до 26 години.


Ракът на маточната шийка е вторият по честота смъртоносен рак при младите жени в Европа (от 15 до 44 год.) и се свързва винаги с HPV инфекция.

Статии


КОНТАКТИ

Адрес:
Атина,
ул Гувели 9-II и Илия Илиу 76,
Неос Козмос 2-ри етаж
до Метро спирка Неос Козмос
Телефони:
210 9331690 - кабинет
0030 6972 312 888 - мобилен
e-mail
elka_vacheva@abv.bg